Taube & Ramel

Ett Mästarmöte

MastarmoteSamling

På ABF-huset i Stockholm den 19/11 2016

Se rapport och bilder från arrangemanget under

KURIOSA.

 

Parnass - Povel Ramel-special i sommarnumret (går fortfarande att köpa).

ParnassPovelSpecial

Litteraturtidningen PARNASS har Povel Ramel som tema i sitt somamrnummer. PARNASS ges ut av De Litterära Sällskapens samarbetsnämnd, där Povel Ramel-sällskapet är medlem. Beställ numret på mailadress info@parnass.nu (55 kr inkl. porto)-

4 av de 18 Povelartiklarna i sommarnumret har tidningen lagt ut på nätet, och dessa kan  LÄSAS HÄR! 

 

 


Povel Ramel