Styrelsen, efter årsmötet 2018-04-14

 

BildStyrelse2017EM

Stående från vänster: Rolf Bergström, Urban Jönsson, Paul Lindberg, Anders Eldeman och Nalle Malmborg. Sittande från vänster: Lotta Ramel, Mikael Ramel, Anja Nordberg och Anders Lundquist. Saknas gör Göran Anér och Jim Ramel Kjellgren. (Foto: Esther Meyer)

 

Anders Eldeman Ordförande (Stockholm) 
Lotta Ramel Vice Ordförande (Stockholm) 
Paul Lindberg Kassör (Nykil) 
Anders Lundquist Sekreterare (Stockholm) 
Göran Anér Ledamot (Uppsala) 
Mikael Ramel Ledamot (Lidingö) 
Nalle Malmborg Ledamot (Stockholm) 
Urban Jönsson Ledamot (Ronneby) 
Rolf Bergström

Ledamot (Stockholm) 

   
Anja Nordberg Suppleant (Lund) 
Jim Ramel Kjellgren Suppleant (Stockholm) 

 

 

REVISORER:

 

Håkan Stenkvist, Sollentuna

Kimo Viklund, Grästorp

Karin Bandholtz Sjödin, Sollentuna (revisorsuppleant)

 

VALBEREDNING:

 

Sven Perup, Lund - sammankallande

Johanna Broman Åkesson, Nacka

Bo Ahnegård, Stockholm