// Povel Ramel-sällskapet

 Om Sällskapet

 

BildPovelMalmo2000          BildPrsInterimsstyrelse

Povel Ramel i Malmö, 2000                   Povel Ramel-sällskapets interimsstyrelse 2008-10-13

Foto (Lasse Seger)

 

HISTORIK

 

Povel Ramel-sällskapet bildades formellt den 13 oktober 2008, då stadgar antogs och en interimsstyrelse valdes. Platsen för bildandet var den Ramelska villan på Lidingö. Interimsstyrelsen bestod av Mats Bodin och Johanna Broman Åkesson (översta raden på fotot), Mikael Ramel, Anders Eldeman och Lennart Andreasson (mellersta raden på fotot) och Wera Körner, Lotta Ramel, Sven Perup och Anders Lundquist (nedersta raden på fotot). Saknas på bilden gör Karin Rosberg och Jim Ramel Kjellgren.

 

Det första årsmötet avhölls den 19 april 2009 på f.d. biografen Astoria i Stockholm. Därefter har årsmötena avhållits i Svenska Akademiens lokaler i Börshuset, Stockholm.

 

Povel Ramel-sällskapet samlar idag drygt 1.000 medlemmar. 

 

SÄLLSKAPETS SYFTE

 

Povel Ramel-sällskapets syfte är att verka för att Povel Ramels konstnärliga gärning bevaras, sprids och hålls levande.
Hur tycker Du att vi tillsammans skall förverkliga detta? Var, när och hur ska det gå till?

 

VI BEHÖVER DIN MEDVERKAN

 

Har du tankar kring hur PRs konstnärliga material ska förvaltas?

Vad ska vi göra för att de som har rättigheter till PR-material ger ut och sänder detta?
På vilka sätt kan PR-material användas i undervisning och folkbildning?
Har du idéer för forskning kring PR och hans verk?
Finns det något sätt att ge ut PRs outgivna konstnärliga material?
Hur uppmuntrar vi amatörer och professionella till att framföra PRs konstnärliga verk?
Vilken typ av evenemang vill Du att Povel Ramel-sällskapet ska anordna för sällskapets medlemmar?

 

Hör av dig med ideér, tankar, önskemål och konkreta tips.

 

info@povelramelsallskapet.se

 

//