// Povel Ramel-sällskapet

Kontakt

 

För frågor gällande sällskapet hänvisar vi till info@povelramelsallskapet.se
eller via ”snigel-post”:

 

Povel Ramel-sällskapet
c/o Anders Lundquist
Fleminggatan 91
112 45 Stockholm

 

Pressfrågor hänvisas till ordförande Anders Eldeman på
anders.eldeman@gmail.com eller telefon 073 915 7955

 

Frågor om hemsidan kan ställas till Web-redaktör Lennart Andreasson: lennart.andresson39@gmail.com

 

//