// Povel Ramel-sällskapet

KaRAMELodiktstipendieutdelning 9 juni 2024

          

Förra året var det Thomas "Orup" Eriksson som dolde sig under skynket. Vem, eller vilka, får årets stipendium? Svaret ges söndagen den 9 juni, kl 15.o0, hos Lasse i Parken i Stockholm (Högalidsgatan 56). Läs mer om tidigare stipendiater HÄR!

BildKaramelodikt20176

................................................................................................................................................................................

Arbetet med Povel-statyn går in på slutvarvet!

 

Nu har Povel-statyn täckts av, även om det bara är en liten replika, den stora kommer enligt planerna under våren 2023 - läs nedan. Ministatyn är bara en tiondel så hög som den riktiga statyn, därför har den döpts till ”Alla har vi varit små”. 

 

Delar ur styrelsen, statykommittén, Ramelsläktingar och ansvariga på Djurgårdsförvaltningen och Cirkus var på plats på Povels födelsedag den 1 juni och hurrade för Povel och statyn.

 

20 st ministatyer har tillverkats i bronsmaterial. Alla är nu sålda och gav ett bra tillskott till insamlingsstiftelsens kassa och utgiften för den ”riktiga” statyn.

 

Den stora statyn planeras resas utanför Cirkus i Stockholm under våren 2023 - innan Povels födelsedag 1/6. Finansieringen är nästan klar.

 

Pengarna kommer från B.A. Danelii stiftelse, från frivilliga bidrag av medlemmar och andra och från försäljning av både Ministatyn och Lasse Åbergs skiss, tryckt i en begränsad upplaga om 250 ex som ett konsttryck (läs nedan). Bidrag kan dock fortfarande lämnas via Swish 123 242 43 64 eller på bankgiro 5155-5571.

 

Såsom bekant för många vidtalade Insamlingsstiftelsen konstnären Lasse Åberg att göra en modell till statyn över Povel Ramel. Lasse erbjöd sig samtidigt att gratis göra en bild, som ska vara förebild för statyn och som också kunde mångfaldigas och säljas. Detta konsttryck, framställt i 250 exemplar, har Insamlingsstiftelsen haft till försäljning bland annat vid alla de tre ”Rameliana-konserterna” i mars och april i Göteborg, Stockholm och Malmö.  Fortfarande finns ett antal konsttryck kvar i lager.  

 

Konsttrycken är numrerade, och vart och ett av dem har signerats av Lasse Åberg. Stiftelsen säljer dem för 990 kr styck, plus kostnad för emballage och frakt - cirka 110 kr. Själva produktionen av konsttrycken har betalats av privatpersoner, så varje 990-krona blir ett oavkortat och mycket välkommet bidrag till Stiftelsens insamling av pengar för att kunna resa statyn.

 

Beställningar av konsttryck görs på e-post till Stiftelsens kassör Göran Anér, goran.aner@telia.com, på telefon 018 320051 eller 0727 175584 eller i brev till Morkullevägen 45 B, 756 52 Uppsala. Beställaren får en bekräftelse med uppgift om vilken summa som ska betalas och hur. När betalning inkommit, skickas konsttrycket. Glöm inte att ange er egen postadress, dit vi ska skicka beställda konsttryck.

 

När det gäller ministatyn, replikan, kan du se bild nedan.

 

Ingen moms är aktuell för statyerna och inte heller för konsttrycken.

 

Vänliga hälsningar från

Mats Bodin

ordförande för styrelsen i Insamlingsstiftelsen Povel Ramel-statyn

Anders Eldeman

ordförande för styrelsen i Povel Ramel-sällskapet

BildPovelstatyNy

 

 

Foto: Anders Lundquist

 

BildMiniatyrstatyAvtäckning1

Så här ser ministatyn ut.

 

BildMiniatyrsstatyAvtäckning2

Muntra statyavtäckare: Mikael Ramel, Carl-Jan Granqvist, Mats Bodin, Vicky von der Lancken och Lotta Ramel. 

 

 

//