// Povel Ramel-sällskapet

Torsten Lilliecrona - inte bara farbror Melker!

Paus i repetitionerna av musikalen FUNNY BOY, 1958. På bilden ser vi Torsten Lilliecrona, Povel "Jonathan Blake" Ramel och Sigge "Gottwolf Kleminger" Fürst. Ja, Torsten Lilliecrona hade hela fyra roller: "Snoke Buhr", "Benjamin Tottum", "Krum" och "Farmor". Dessa kreerade han först och främst på Idéon, men även emellanåt i tältet, 1959 (Börje Nyberg framträdde där mest). 

Det kan också tilläggas att i filmen I DUR OCH SKUR, 1953, hade Torsten Lilliecrona rollen som Sid Hasslers (= Povel Ramel) regissör.

Den 4 januari var det 100 år sedan Torsten Lilliecrona föddes. Han gick ur tiden 1999. Vi minns honom med saknad.

BildFunnyBoyPaus 

//