// Povel Ramel-sällskapet

Vi minns Svend Asmussen (28/2 1916 - 7/2 2017)

 

Nedanstående text skrev i anslutning till att Svend Asmussen fyllde 100 år, 28/2 2016, och publicerades i sällskapets tidning SVERKER 1-2016. Författare: Lennart Andreasson.

Den 28 februari detta år fyllde en av vår tids största jazzmusiker och underhållare, Svend Asmussen, 100 år. Lagom till detta jubileum har både en biografi ”Svend Asmussen – 100 år for fuld musik” (av Frank Büchmann-Møller og Kjeld Frandsen) och en skivbox givits ut.

 

Boken är rikt illustrerad med unika bilder och utförliga bildtexter vilket gör att den manar till sträckläsning. Den innehåller även mycket intressant nutidshistoria med tvenne världskrig och omväxlande kulturvanor och livsstilar – samt även porträtt av åtskilliga jazzgiganter. Inte minst finns samarbetet med Alice Babs beskrivet, t ex via Swe-Danes, d v s treklövern Alice Babs, Svend Asmussen och Ulrik Neumann.

 

Via Alice finns givetvis en koppling över till Povel Ramel. Detta berörs inte så mycket i boken, men kan utvecklas här i Sverker. Svend var ju även vän till Povel och båda diggade varann stort. I två av Stig Lommers sommarevyer på Knäppupps Idéon, 1956 och 1958, fanns Svend Asmussen med som både artist och kapellmästare. Och under hela 1967 var han engagerad på både Idéon och i knäppupptältet med ”Svendska revyn”; Svend Asmussens Drömkvintett hade då återuppstått och fick ta hand om en stor del av revyns innehåll.

 

Svend Asmussen var också en av bidragsgivarna i vänboken till Povels 70-årsdag, 1992. Svend berättar där om en flaska After shave från Brooks Bros i New York som han fick i present av Povel 1968. Den var så stor att Svend var säker på att den skulle räcka livet ut. Undrar just om han då räknade med att bli 100 år!

 

BildSvend100ÅrSverker12016

Artikel i SVERKER 1-2016

 

StigLommersSommarrevy1956bild  StigLommersSommarrevy1958program

 

BildSvendskaRevynProgram  SvendAsmussensKvintettLP


//