// Povel Ramel-sällskapet

Hanny Schedin - flitig Povelmedarbetare i småroller!

Skådespelaren Hanny Schedin föddes 14/11 1900, d.v.s. för 120 år sedan. Den som följt Povels karriär vet att Hanny varit otroligt flitig Povel- och Knäppuppmedarbetare, i det mindre formatet. I radioserierna "Jakten på Johan Blöth", 1948-49, och "Herr Hålms Öden och Angantyr", 1950-51, kunde hon höras i olika roller. I Knäppupparnas radiospex "Skämtifemti", 1954, fanns hon också med. Och i andra Knäppuppen, "Denna sida upp", 1954-55 stod hon på scenen; bl.a. var hon "nummerflicka" och i numret "Alla har vi varit små" gestaltade hon skolfröken och beordrade: Räkna upp dom HÅRDA vokalerna! När sedan "Alla har vi varit små" även ingick i TV-produktionen "Ramel rutan", 1965, fick hon agera skolfröken även där.

På film finns det knappast någon Ramel/Knäppuppfilm hon missat, Hon hade roller i alla: "I dur och skur", 1953, "I rök och dans", 1954, "Hoppsan", 1955, "Ratataa", 1956, "Far till sol och vår", 1957 och "Den store amatören", 1958.

Heder åt alla glömda medarbetare. Hanny Schedin gick ur tiden 1976. Nedan ser vi bilder från "Ramel i rutan", t.v., och "Ratataa", t.h.

  

BildHannySchedin1 BildHannySchefin2
//