// Povel Ramel-sällskapet

Göran Palm - vi hedrar 90-årsminnet av honom!

BildGöranPalm

Författaren Göran Palm minns vi med saknad. 3/2 var det 90 år sedan han föddes. Palm var stor beundrare av Povel Ramels ord- och musikkonst, och var en av dem som puffade på Povel att ge ut textboken "Lingonben". Palm var också tidigt ute, redan 1977, med att hylla Povels vislyrik i en uppmärksammad artikel i DN. Palm efterlyste där Povels givna plats inom vitterheten. I andra böcker har han också framhållit Povel som en av landets styvaste poeter i genrerna parodi, pastisch och spexdikt - ja ofta även inom satirens genre. I Palms böcker på blankvers, "Sverige, en vintersaga" liksom i "Tack modernismen, för den tid som varit" framhålls Povel som unik poet och humorist. Palm avled 2016.

//