// Povel Ramel-sällskapet

Vi minns Göran Palm (1931 - 2016)!

BildGöranPalm

Författaren Göran Palm föddes 3 februari 1931. Han var en stor beundrare av Povel Ramels ord- och musikkonst, och var en av dem som puffade på Povel att ge ut textboken LINGONBEN. Den gavs ut 1978, och i bokens förord skriver Povel att han hade stor hjälp av Palm när det gäller urvalet av texterna.

Göran Palm var också tidigt ute, redan 1977, med att hylla Povels vislyrik i en uppmärksammad artikel i DN. Palm efterlyste där Povels givna plats inom vitterheten. Denna artikel finns också tryckt i texthäftet till CD-boxen RAMELS KLASSIKER, 1992.

Även i andra böcker har Palm framhållit Povel som en av landets styvaste poeter i genrerna parodi, pastisch och spexdikt - ja ofta även inom satirens genre. I Palms böcker på blankvers, SVERIGE EN VINTERSAGA, framhålls t.ex. Povel som unik poet och humorist.

I Palms uppmärksammade bok, TACK MODERNISMEN FÖR DEN TID SOM VARIT, 2007, tecknas porträtt av Povel i en essä kallad "Povel Ramels alternativa värld". Denna skrevs från början av Palm till texthäftet till LP-bumet RAMELS DELIKATESSER, 1986, och har även publicerats i Povel Ramel-sällskapets tidning SVERKER nr 2-2011.

Göran Palm gick ur tiden 12 april 2016.


//