// Povel Ramel-sällskapet

Vi minns Bill Friman (1941 - 2020)

 

Povel Ramel-sällskapets hedersmedlem BILL FRIMAN har avlidit. Vi minns honom med stor saknad. Bill var en av detta lands främsta Povel Ramel-experter, som levt sitt liv i ständig kontakt med Povel och hans produktion. ”Han kan mer om mig, än vad jag kan själv”, har Povel uttryckt det. Ofta fick Bill också rycka in och hjälpa Povel med både inspelningar och gamla texter.

 

Ty Poveltexter hade han c:a 1200 nedskrivna. Och av annan Rameliana hade han praktiskt taget allt när det gäller skivor, inspelningar, filmer, foton och annan dokumentation. Dessutom tidningsklipp! Susanna Ramel gav Bill ett antal väskor fulla med Povelklipp från 1938 och framåt, som Bill ägnade sju år åt att klistra in i A4-pärmar. 61 pärmar blev det. Dessa har nu övertagits av Povel Ramel-sällskapet till framtida Povelforsknings fromma. ”Blå Böcker” är han också pappa till: ”Povel Ramels produktion A-Ö”, tre stora inbundna volymer plus ett supplement, utgivna i 20 exemplar som present till vänner.

 

Bill grundade också Povel Ramel-klubben ”Jonathan Blake Fun Club” (OBS, ”Fun” och inte ”Fan”), 1982 – en entusiastklubb på 9 medlemmar (+ Povel som ständig hedersgäst). Klubben gav bl.a. under 20 år ut ett årligt pris, en PURJOLÖK i keramik, till Povels medarbetare (Hasse Alfredson var den förste som fick och Mikael Ramel den siste).

 

Nationellt uppmärksammad blev Bill 1989 när han ställde upp i TV:s Kvitt eller dubbelt (tyvärr utan att vinna) och 1994 när han var Sommarvärd i radio.

 

Bill var under flera år ceremonimästare vid utdelandet av KaRAMELodiktstipendiet och delade också en tid ut utmärkelsen ”Povels penna” till duktiga lokalrevymakare på de årliga revyfestivalerna.

 

Bill Friman var inte bara hedersmedlem, utan även en verklig hedersman. Ringde någon och önskade material, så ställde han upp (ibland var det Povel som hade rekommenderat någon att ringa). Han blev 78 år och sörjs närmast av hustrun Birgitta. Vila i frid, Bill! Och hälsa Povel och Susanna!

 

För Povel Ramel-sällskapet: Lasse Johanson / Lennart Andreasson

 

Länk till Lasse Johansons artikel om Bill Friman i SVERKER 2/2017 HÄR!

 

BildSusannaOchBill2013

 Susanna Ramel och Bill Friman på Fasching, Stockholm, 2013. Nu är båda borta!

 

Nedan följer den minnesruna som var inför i Dagens Nyheter 200816, av företrädare för Jonathan Blake Fun Club:

 

Bill Friman

SÖNDAG 16 AUGUSTI 2020

Bill Friman, Stockholm, en av landets främsta Povel Ramel-kännare har gått bort, 78 år gammal. Närmast anhörig är hustrun Birgitta.

Bill Friman arbetade som säljare i den grafiska branschen och grundade Jonathan Blake Fun Club. Hans Povelintresse väcktes redan på 1940-talet och ledde till personlig vänskap med Povel Ramel och omfattande forskning kring Povels verk. Bills samling av och kunskap om Rameliana var så stor att det ofta hände att Povel själv ringde upp för att få hjälp. ”Han kan mer om mig än jag!”, kunde Povel säga. 

Bill Friman var under många år ceremonimästare vid utdelandet av Karamelodiktstipendiet till svenska underhållare och delade också länge årligen ut utmärkelsen ”Povels penna” till duktiga lokalrevyförfattare. Han tävlade i tv:s ”Kvitt eller dubbelt” – i ämnet Povel Ramel förstås! – 1989 och var Sommarvärd i radio 1994. 2010 blev han hedersmedlem i Povel Ramelsällskapet.

Jonathan Blake Fun Club bildades 1982 av Bill och några kamrater efter en Povelshow på Berns. Povel gav sin välsignelse i logen; han gillade idén att klubben skulle bli en ”Fun Club” och inte en ”Fan Club”. Nio medlemmar blev det med Bill som ordförande och Povel som beskyddare. Syfte: att ”högtidlighålla, vårda och hugfästa spridningen av Rameliana”. Namnet Jonathan Blake hämtades från Povels roll i revymusikalen ”Funny Boy”, där också klubbens symbol, purjolöken, spelar en viktig roll.

Just purjolökar i keramik delade JBFC ut under 20 år till en lång rad av Ramelmedarbetare under minnesvärda fester med Povel som hedersgäst. Första löken fick Hasse Alfredson och den sista Mikael Ramel.

Efter Povels bortgång 2007 har JBFC fortsatt sin verksamhet med Bill som trogen mötesdeltagare. Nu står hans stol tom. Han fattas oss.

Jan Bruér, Anders Ekdahl, Lasse Johanson, Anders Lundquist, Ingemar Perup, Martin Westin

 

//