// Povel Ramel-sällskapet

Sverker nr 17 (nr 1-2018)

BildSverker17Liten

INNEHÅLL:

Povel i gott sällskap (Anders Eldeman)

Ingen rädder aktör (Andreas Lindberg)

Sigge Cederlund i Povels och Piratens tjänst (Sven Perup/Lennart Andreasson

Povel plitade peket (Johanna Broman Åkesson)

San Blas Chibidarra Resedagbok Del 8 (Povel Ramel)

Vi minns Felix Alvo 100 år (Lennart Andreasson)

Niklas och Mattias sprider Povelglädje i Kiruna (Lennart Andreasson)

Knäppupps första primadonna Maj-Britt Thörn fyller 95 år (Lennart Andreasson)

KaRamelodiktstipendiet delas ut 9 juni

När Knäppupp fick dåliga recensioner

Povel och Lidingö bokcafé (Börje Åhgren)

Alla var där, även Povel (Lennart Andreasson)

Vårbuljonger med Skånes Poveldiggare (Börje Åhgren)

Småfoglarne (Povel Ramel)

Sigge i centrum (Urban Jönsson)

Ramelkryss (Anders Lundquist)

Nästa bubbeltävling - Vad tänker Povel?

Förra Ramelkrysset - rätta lösningen

Vinnande bidrag i förra Bubbeltävlingen

//