// Povel Ramel-sällskapet

Povel Ramel i brons i senaste SVERKER

 

BildSverker15

Senaste numret av Sverker, Povel Ramel-sällskapets tidning, pryds av en av konstnären Jan Lööfs skisser för en kommande Povel Ramel-staty i Stockholm.

I det senaste numret av Sverker, Povel Ramel-sällskapets tidning, kan du bland annat läsa om att idén om en Povel Ramel-staty på Brunkebergstorg i Stockholm nu ser ut att bli verklighet. Tidningen, som i vanlig ordning bjuder på en abundans av Poveliana, kommer ut den 8 april.

Hela Brunkebergstorg har nyligen rustats upp och ska åter bli en levande plats, en pulserande mittpunkt i Stockholms stadsliv. Vad är då mer passande än att låta Povel Ramel stå staty på den plats där den knäppuppska Idéonteatern en gång fanns?

– Det har börjat sjunka in vilken väldig ära det här är. Povel Ramel är så pass bra att han ständigt kommer att göra revivals och alltid kommer att vara aktuell, säger konstnären Jan Lööf till tidningen Sverker om att han vidtalats för att skapa den staty av Povel Ramel som är tänkt att stå på Brunkebergstorg i Stockholm.

Den insamlingsstiftelse som bildats med uppdraget att "finansiera och låta verkställa uppförandet och vården av en staty till minne av Povel Ramel" berättar i Sverker om hur arbetet fortskrider.

I Sverker läser du också om eldsjälen Johanna Broman Åkesson, som doktorerat på ämnet Povel Ramel och som nu turnerar med sina föreläsningar om Ramel och melodins epok.

– Jag tycker om att sätta in Povel Ramel i ett större sammanhang, för att förstå hur han både påverkade och påverkades av tiden han var verksam i. Tiden mellan 1800-talets lättare klassiska musik, som salongsmusiken, marschmusiken och jazzen, och rocken och popens inträde i det svenska musiklivet innehåller så mycket. Men i akademiska kretsar har fokus när det gäller populärmusiken kommit att ligga vid rock och pop, säger Johanna Broman Åkesson till Sverker.

Du får också följa med på ett unikt mästarmöte, det mellan Taube och Ramel, som gick av stapeln före jul, läsa om Lill-lördag i Lund med Lill Lindfors och förstås läsa det senaste utdraget ur Povels egen resedagbok.

Sverker följer med ett medlemskap i Povel Ramel-sällskapet. Detta nummer distribueras den 8 april.

Povel Ramel-sällskapet bildades år 2008 och har i dagsläget tusentalet medlemmar i såväl hela Sverige som i många andra länder. Sällskapet verkar på olika sätt för att Povel Ramels konstnärliga gärning bevaras, sprids och hålls levande.

 

DETALJERAT INNEHÅLL I SVERKER NR 15 (1-2017):

Ordföranden och redaktören har ordet (Anders Eldeman, Kjell Holmstrand)

Mästarmötet Taube & Ramel (Göran Anér)

Vad jag lärt mig om Taube av Ramel (David Anthin)

San Blas Chibidarra (Povel Ramel, resedagbok VI från 1960)

Ramel igen (Urban Jönsson, recension föreställning med Mikael Svensson m fl)

Eldsjälen: Johanna Broman Åkesson (Kjell Holmstrand, intervju)

Livaktig Povel-höst i Gävle (Stig Östblom)

Pånyttfödd in i Povels värld (Christer Carlsson)

Introverta visor med buljong i Skåne (Börje Åhgren)

Povel är alltid aktuell (Kjell Homstrand intervjuar Janne Lööf)

Ramel-statyn allt närmare verkligheten! (Göran Anér)

Povel plitade peket (Johanna Broman Åkesson, boktaven F)

Povel på nätet (presentation av hemsida, Youtube, Svt Öppet arkiv m m)

Insändare

Lill-lördag i Lund (Urban Jönsson, Lill Lindfors i Lund)

Till minne av Åke Cato (Sven Perup)

När Povel stal tre eller fyra takter (Karl-Erik Tallmo)

På gång i alla väderstreck (Ramel-aktiviteter framöver)

Ramelkryss

Tävling: Vad tänker Povel?

Favoriter i Affären Ramel

Vinnare förra pratbubblan!

 

 

 

//