Medlemstidningen SVERKER

 

SVERKER heter hästen i Povels barnviseparodi "Lingonben". Därför heter också  Povel Ramel-sällskapets egen medlemstidning så. Den sänds till medlemmarna via post två gånger om året, ett nummer på våren och ett i november/december.  SVERKER tar gärna emot tips och idéer om önskereportage eller artiklar. Kanske har du en egen historia att berätta om när du mötte Povel. Kontakta via mail: red.sverker@gmail.com .

 

Markera på bilderna nedan för att se tidningarnas innehåll!  (om du är medlem i sällskapet kan du via Medlemsinloggning läsa tidningarna som PDF-filer)

  

Sverker nr 1 2010 (nr 1)  Sverker nr 2 2010 (nr 2)  Sverker nr 1 2011 (nr 3)

   

Sverker nr 2 2011 (nr 4)  Sverker nr 12012 (nr 5)  Sverker nr 2 2012 (nr 6)

   

Sverker nr 1 2013 (nr 7) Sverker nr 2 2013 (nr 8)  Sverker nr 1 2014 (nr 9)

 

  Sverker nr 2 2014 (nr 10) BildSverker11Publik BildSverker12Publik

 

  Sverker13Liten BildSverker14 BildSverker15Liten

 

  BildSverker16Liten  BildSverker17Liten BildSverker18Liten

 

 BildSverker19Liten