// Povel Ramel-sällskapet

Styrelsen, efter årsmötet 2023-04-15

 

BildStyrelsebild2022

Från vänster till höger: Andreas Lindberg (adjungerad, redaktör SVERKER), Elisabeth Matsgård (adjungerad), Mikael Ramel, Paul Lindberg, Anja Perup, Rolf Bergström, Lotta Ramel, Anders Eldeman, Jim Ramel Kjellgren, Göran Anér, Urban Jönsson och Anders Lundquist. Saknas på bilden gör Nalle Malmborg. Foto från årsmötet 2022.

 

Anders Eldeman Ordförande (Stockholm) 
Lotta Ramel Vice Ordförande (Stockholm) 
Paul Lindberg Kassör (Nykil) 
Anders Lundquist Sekreterare (Stockholm) 
Göran Anér Ledamot (Uppsala) 
Mikael Ramel Ledamot (Lidingö) 
Nalle Malmborg Ledamot (Stockholm) 
Urban Jönsson Ledamot (Ronneby) 
Rolf Bergström

Ledamot (Stockholm) 

   
Anja Perup Suppleant (Lund) 
Jim Ramel Kjellgren Suppleant (Stockholm) 

 

REVISORER:

 

Kimo Viklund, Grästorp

Karin Bandholtz Sjödin, Sollentuna

Håkan Stenkvist, Sollentuna (revisorsuppleant)

 

VALBEREDNING:

 

Johanna Broman Åkesson, Nacka – sammankallande

Bo Ahnegård, Stockholm

(Sven Perup, Lund, avliden 15/1 2024, tidigare sammankallande)

 

MEDLEMSTIDNINGEN SVERKER:

 

Redaktör: Andreas Lindberg, Lidingö

 

POVEL RAMEL-SÄLLSKAPETS HEMSIDA (www.povelramelsallskapet.se):

 

Webbansvarig: Urban Jönsson, Ronneby

 

HEDERSMEDLEMMAR:

 

Susanna Ramel, Lidingö - medlem nr 1, hedersmedlem 2009-2020 (avliden 4/4 2020)

Bill Friman, Bromma - medlem nr 21, hedersmedlem  2010-2020 (avliden 22/7 2020)

Jan Bruér, Solna - medlem nr 24, hedersmedlem från 2013

Lennart Andreasson, Alingsås - medlem nr 9, hedersmedlem 2016-2023 (avliden 21/2 2023)

Johanna Broman Åkesson, Nacka - medlem nr 8, hedersmedlem från 2018

Lasse Åberg, Bålsta - medlem nr 1578, hedersmedlem från 2022

Mats Bodin, Älvsjö - medlem nr 11, hedersmedlem från 2023

 

 

//