// Povel Ramel-sällskapet

Povel Ramel-sällskapets hantering av personuppgifter

 

BildGDPRStor 

 

Enligt EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) ska den organisation som behandlar personuppgifter informera om detta. Povel Ramel-sällskapet kommer att behandla medlemmarnas personuppgifter i enlighet med reglerna i GDPR och vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat syfte än nedanstående.

Dina uppgifter har vi fått direkt från dig. När du anmälde dig som medlem i Povel Ramel-sällskapet lämnade du kontaktuppgifter till oss. Sällskapet hanterar dessa personuppgifter om dig som medlem eller familjemedlem. De personuppgifter som vi har registrerat om dig är, i tillämpliga delar, namn, postadress, e-postadress, födelsedata och telefonnummer. Vi för också noteringar om betalda medlemsavgifter och anmälningar om närvaro vid våra möten och arrangemang. Vi använder uppgifterna för utskick av medlemstidningen Sverker, för kommunikation med dig om sällskapets verksamhet, för att sprida annan information med anknytning till Povel Ramel och för att följa upp betalning av medlemsavgifter.

                      Nytillkomna medlemmar listas i Sverker med namn och hemort. Uppgift om namn, postadress, födelsedata och e-postadress publiceras också i den medlemsmatrikel som sällskapets medlemmar kan nå via särskild inloggning på sällskapets hemsida.

                      Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är medlem i sällskapet. Du har rätt att få reda på precis vilka personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller radering av uppgifter. Vi delar aldrig med oss eller säljer personuppgifter till någon tredje part.

                      Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post: info@povelramelsallskapet.se . Om du har klagomål på hur sällskapet behandlar dina uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen.

Dataskyddsförordningen hittar du hos Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/).

 

  

//