// Povel Ramel-sällskapet

Taube & Ramel!! Ett Mästarmöte i ABF-huset, Stockholm, 19/11 2016

Till huvudsida Arrangemang Rapporter: HÄR! 

BroschyrEttMastarmote

  Bild TaubesallskapetSusanna

Naturligtvis fanns Susanna Ramel bland publiken - här tillsammans med dottern Marianne Gillgren och Carl-Axel Dominique (Foto: Jan Ternhag, Taubesällskapet).
 

Medverkande i detta Mästarmöte var:

Johanna Broman Åkesson, David Anthin, Magdalena Ribbing, Lars Göran Carlson, Monica och Carl-Axel Dominique, Maria Taube, Anders Lundquist, Lotta och Mikael Ramel, Backa Hans Eriksson, Jan-Erik "Bumba" Lindqvist, Rolf Bergström och Maria Lindström.

 

Örjan Granqvist, vice ordförande i Taubesällskapet, hälsade alla välkomna och presenterade även mötets moderator, Anders Eldeman, ordförande i Povel Ramel-sällskapet.

 

Anders Eldeman började med att läsa upp en hälsning från Sven Bertil Taube, som var ute på turné och därför inte hade möjlighet att komma.

 

Två stycken filmavsnitt visades upp:

I det första berättade Povel Ramel om ett möte med Evert Taube i samband med ett radioprogram, 1964. För radioproducenten Bertil Perrolf hade Taube föreslagit att han och Povel skulle sjunga duett på "Rosa på bal". Povel förstod att i så fall skulle han få sjunga Rosas roll, vilket i så fall skulle bli en konstig duett. För att liva upp det hela justerade han Taubes text till rena parodin. Vid uppsjungningen av drapan för Taube blev kommentaren från nationaltrubaduren "Det gör jag aldrig". Nåväl, i programmet sjöng Povel i stället "Oxdragarsång" på egen begäran och "Karl Nilsson" på Taubes begäran. "Ramel på bal" blev sedan en följeslagare för Povel i pianoshower från 70-talet och framåt. Och "Ramel på bal" blev en av allsångsvisorna i detta Mästarmöte i ABF-huset.

Här kan du lyssna på mötet mellan Povel Ramel och Evert Taube 641226!

I det andra filmavsnittet fick vi se när Evert Taube överlämnade sitt stipendium till Povel Ramel, 1962.

 

Nedan kommer några foton från arrangemanget. Fotografer: Gunnar Kjellander och Lennart Andreasson. 

(Kika även på Taubesällskapets rapportering från Mästarmötet med massor av fina bilder: Länka här! )


                                                                                             

BildAndersTrioMedBumba

Anders Eldeman presenterar orkestern Jan-Erik "Bumba" Lindqvist, Rolf Bergström och Maria Lindström. 

 

 

BildAndersLarsGoranCarlson

Lars Göran Carlson berättar Taube- och Ramelminnen.

  

 

BildDavidAnthin

David Anthin berättade om Taubes musik och om Ramels parodi "Balladen om Eugen Cork".

  

 

BildDominique

                  Carl-Axel och Monica Dominique spelade både Taube- och Ramelpotpurrier.

  

 

BildNaturbarnen

Povels Naturbarn framförde Povels "Den gamla vaktparaden" och "Fars fabrik" samt den Ramelska versionen av "Jazz me Blues".

 

 

BildMastarmoteLotta

Lotta Ramel i aktion

 

 

BildMikaelGitarr 

Mikael Ramel i aktion

 

 

BildBackaHans

Backa Hans Eriksson i aktion 

 

 

BildJohanna

               Johanna Broman Åkesson berättade om Taubes och Ramels resor i Västindien.

 

 

BildAndersLMastarmote

Anders Lundquist berättade om Povel som tecknare och följdes sedan av Maria Taube som gav oss en bild av Evert Taube som konstnär.

 

 

BildRibbingMastarmote

Matkulturen var viktig för både Taube och Ramel som båda hade tallrikar i Gastronomiska akademien. Magdalena Ribbing gav oss en inblick i detta.

 

 

BildLottaAllsangMastarmote

Allsångsfinal! Örjan Granqvist, vice ordförande i Taubesällskapet, och Lotta Ramel sjunger "Calle Schewens vals"

  

 

BildFinalAllsangMastarmote

 Final! "Calle Schewens vals"! 

 


//