// Povel Ramel-sällskapet

PARNASS, sommarspecial om Povel Ramel

Åter till huvudsidan KURIOSA: HÄR!

BildParnass

Litteraturtidningen PARNASS hade Povel Ramel som tema i sitt sommarnummer 2016. PARNASS ges ut av De Litterära Sällskapens samarbetsnämnd (DELS), där Povel Ramel-sällskapet är medlem. Numret går sannolikt fortfarande att beställa på mailadress info@parnass.nu (55 kr inklusive porto).

Är du intresserad av att läsa mer om PARNASS och DELS? Länka i så fall hit: LÄS HÄR!

 

Povelartiklarna i PARNASS sommarspecial är dessa (länk finns även om artiklarna är utlagda digitalt):

Povel och brunnskulturen (Johanna Broman Åkesson) LÄS HÄR!

Povel och mamma Dagmar (Ingemar Perup)

Povel på Parnassen (Lennart Andreasson) LÄS HÄR!

Povel Ramel och det roade tillstånder (Tobias Rydén Sjöstrand) LÄS HÄR!

Konsten att skriva artiklar (Povel Ramel) LÄS HÄR!

Povel Ramel och rätten att uttrycka sig fritt (Stina Elg) LÄS HÄR!

Frida i förklädnad (Povel Ramel)

Povel Ramel, en "scensation" (Lennart Andreasson) LÄS HÄR!

Povel och jazzen (Jan Bruér) LÄS HÄR!

Möte med Povel (Bo G Hall)

Povel som brevskrivare (Povel Ramel)

Vet ni vad F.F.F.F. innebär? (Lennart Andreasson) LÄS HÄR!

Povels goda ord (Magdalena Ribbing)

Povels priser (Urban Jönsson)

Hustru Susanna om Povel (Kurt Mälarstedt) LÄS HÄR!

Povel som tecknare (Anders Lundquist)  LÄS HÄR!

Några snabba puckar med Mikael och Lotta (Catharina Söderbergh)


//