// Povel Ramel-sällskapet

Örknereds hembygdsförening, gästbok Povel Ramel och hans spelanter, 1945

 

Åter till huvudsidan KURIOSA: HÄR!

 

I dag kom ett arkivfynd till vår Facebookgrupp ”Povel Ramel-sällskapet på Facebook”. Det var Örkeneds Hembygdsförening, genom deras Daniel Andersson (där jag själv råkar vara medlem eftersom jag är bördig från Lönsboda, men jag har ingenting med arkivfyndet att göra), som la ut en bild på en gästbok från ett lokalt nöjesställe. På gästboksidan, som är daterad ”Den 22 uti 7:de 1945”, har Povel skrivit en autograf och ritat en unik teckning. Hans ”spelanter” på landsortsturnén Martin Kåge, Ivan Berg, Bengt Elmberg och Ulf Sandström har också skrivit sina autografer. 

 

Jag har fått veta att gästboken är från Lönsboda Folkets Park, där min farmors bröder och deras far förresten hade varit delaktiga i grundandet 1933 och farmors svåger blev dess förste föreståndare. Historisk mark på flera sätt alltså, inte minst för att Povel Ramel och hans spelkompisar uppträdde där 1945. 

 

Jag tänker mig att det mycket väl kan vara vid det här tillfället som historien om ”lössen i Lönsboda” äger rum. Historien återger ju Povel i ”Som om inget hade hänt” (1999), ”’Vadå vägglöss’, sa pensionatsvärdinnan, ’kan ni visa mej en enda lus, så ska ni få bo gratis!’ Gitarristen och läkaren Martin Kåge och jag hade varit duktiga under vår vaknatt och kunde ge henne en skål full av knäckta löss i stället för kontanter innan vi flydde. Ohyra som hyra.” 

 

Povel återkom till Lönsboda vid några tillfällen till, men kanske inte i sällskap med Martin Kåge. Ända sedan 1999 har jag funderat över när ”lössen i Lönsboda” kan ha utspelat sig (och på vilket pensionat, men det kan vi ju låta fortsätta vara osagt). 

 

URBAN JÖNSSON, Povel Ramel-sällskapets styrelse (utdrag ur Urbans information i Facebook)

 

BildPovelGästbokÖrkneredsHembygdsförening

 

 

//