// Povel Ramel-sällskapet

Povel Ramel i Blondie

Åter till huvudsidan KURIOSA: HÄR!

BildBlondieNr11952

BildBlondieKaserier

 

Visste du att Povel skrev kåserier i serietidningen Blondie? Jodå, i sju nummer, från tidningsstarten i november 1951 fram till och med maj 1952 skedde det. Bokförläggare Rolf Janson blev den som initierade Povcl till tidningen, samme Janson som via sitt förlag Wiken gav ut vänboken "Om & till Povel" till Povels 70-årsdag 1992. Vi saxar ur Rolf Jansons eget bidrag i denna bok:

"Tidningen Blondie, med Dagobert, gjorde sitt intåg på den svenska tidskriftsmarknaden i början av 50-talet. Inte utan svårigheter lyckades jag övertala Povel Ramel att skriva kåserier till denna utmärkta publikation. Min beundran för hans och Roland Eiworths radioprogram 'Johan Blöth' gav mig kraft och mod att kämpa med Povels motstånd. Manuskriptens lämningstider blev plågsamma för kåsören (och redaktören). Ett flertal gånger blev han inlåst i ett av redaktionsrummen på Birger Jarlsgatan 31. Ibland, efter flera timmars vånda, kom han ut med ett manus, lämnade det försynt och försvann snabbt ned för trapporna. I och kring papperskorgen fann vi senare alla de kasserade utkast, som legat till grund för bidragen i tidningens årgång 1952."

Povels kåserier i Blondie var följande sju:

Blondie nr 1-1951: Orubricerat introduktionskåseri (se bild nedan).

Blondie nr 2-1951: Konsten att skriva en artikel (kom senare med i Povelboken "Min galna hage").

Blondie nr 1-1952: Farligt att förtära (kom senare med i Povelboken "Min galna hage").

Blondie nr 2-1952: Hemma hos Huno (kom senare med i Povelboken "Min galna hage").

Blondie nr 3-1952: Lille Huno om sommaren (kom senare med i Povelboken "Min galna hage").

Blondie nr 4-1952: Lille Huno i skolan (kom senare med i Povelboken "Min galna hage").

Blondie nr 5-1952: Lille Huno på cirkus (kom senare med i Povelboken "Min galna hage").

BildBlondie11951

Kåseri i Blondie nr 1-1951.


//