// Povel Ramel-sällskapet

Sven Olsons trio, 1971 - 1984

 

BildVidPianotProgram1  BildVidPianotProgram2

 

Povels pianoshower, eller "antishower" hade en stillsam premiär på Djurgårdsbrunns värdshus 21/1 1971. En enkel lapp var fäst vid ingången, att här leker Sture Åkerberg, Sven Olson och jag (Povel) med våra instrument och minns gamla låtar. Anonymiteten blev dock tillfällig: Tidningarna börja skriva, publiken kom i massor och denna första sejour blev 1 1/2 månader lång. "Sture Åkerbergs trio" kallade de sig först, men det ändrades snabbt till "Sven Olsons trio", som låg bättre till i munnen, med det viktiga tillägget "Vid pianot: P. Ramel".

 

Pianoshowen spelades av och till under åren 1971 - 1984 på scener som Djurgårdsbrunn, Berns, Restaurang Maxim's (Drottninggatan, Stockholm), Lorensberg i Göteborg, Kronprinsen i Malmö, Akademiska föreningen i Lund samt på åtskilliga turnéer runt om i Sverige, Norden, övriga Europa och Sydamerika (Rio).

Små nedslag med "Sven Olsons trio" gjordes även efter 1984, t ex i TV, och så småningom, fram på 90- och 00-talen, blev Povel centralfigur i trios ihop med andra musiker.

 

Så här kan engagemanget för "Sven Olsons trio - vid pianot: P. Ramel" sammanfattas:

 

1971

Djurgårdsbrunns värdshus, 21/1 till 9/3

Höstturné till Göteborg, Malmö, Umeå, Luleå m fl ställen

Djurgårdsbrunns värdshus, 18/11-11/12

 

1972

Djurgårdsbrunns värdshus, 10/1-19/1

Gästspel i Lund, efter 20/1

 

1973

Turné runt hela landet, vårvintern

"Povel på Berns", 9/4-2/5 PÅ BEGÄRAN

 

1978

Djurgårdsbrunns värdshus, 29/3-31/3 OMPACKETERAT OCH INSLAGET

Turné runt Sverige, 1/4-14/4 

Engagemang Malmö, 18/4-6/5

Engagemang Göteborg, 9/5-27/5

Engagemang Reykjavik, 29/5-2/6

Engagemang Göteborg, 2/9-3/9

Engagemang Oslo, 5/9-9/9

Maximteatern i Sthlm, 11/9-20/9

Turné till London, Paris, Helsingfors, 24/9-30/9

 

1979

Restaurang Maxim's (Drottninggatan, Sthlm), 21/8-8/9 OMPACKETERAT ..., forts.

Finlandsbåten och Helsingfors, 10/9-17/9

Engagemang Malmö, 19/9-22/9

Engagemang Köpenhamn, 24/9-25/9

Engagemang Göteborg, 26/9-8/10

Maximteatern i Sthlm, 10/10-27/10

 

1982

"Povel på Berns", 2/11-13/11 PÅ BEGÄRAN

Engagemang i Brasilien, Rio, november-december

 

1983

Turné under våren till bl a:

Malmö 15/2-1/3

Göteborg 24/3-9/4

 

1984

"Povel på Berns", 25/2-10/3 PÅ BEGÄRAN forts.

 

 

Medverkande:

 

Ursprungstrion var Povel Ramel (sång och piano), Sven Olson (gitarr) och Sture Åkerberg (bas). Därefter har fler musikanter medverkat och även en kompletterande pianist när Povel ville agera utan instrument. Lasse Pettersson har agerat som basist och Lasse Mattsson, Einar Iversen och Anders Ekdahl som pianister.

 

När "Sven Olsons trio" sedan på 90- och 00-talen utvecklades till "Povel med trio" eller "Povel i trio", med en del ströengagemang, kunde musikerna kring Povel bestå av: Backa Hans Eriksson (bas), Peter Milefors (trummor), Mikael Ramel (gitarr), Niklas Sundén (dragspel) och/eller Lasse Wellander (gitarr).

 

Innehåll i showerna

 

Att räkna upp allt som ingått i Povels pianoshower under åren är en omöjlighet. Innehållet kompletterades allteftersom. Olika teman förekom, och där kan titlarna på de program TV sände ge viss information:

 

Till alla udda animaler med synnerlig sympati;

Till gamla fru Stim med hörbar uppvaktning;

To utländska diggare with loudest love;

Till alla ni andra med handspelade halsningar.

 

Något som oftast var med i pianoshowerna var en avdelning som kallades "hälften lånat", där Povel hade satt nya texter till gamla melodier - och fått "gamla fru Stims" godkännande om det då bara handlade om att "Povel kommit av sig". Från 1978/79 på Maxim tillkom numren kring de udda animalerna och dessutom det populära numret "The Sukiyaki Syndrome". Överhuvudtaget fick Povel i sina shower möjlighet att använda en minirepertoar som inte passade någon annanstans, och dessutom fick han möjlighet att visa vilken virtuos pianist han var.

 

TV gjorde inspelningar vid två tillfällen. Det skedde i studio även om det "låtsades" att det handlade om "Djurgårdsbrunn" respektive "Maxim". Den 31/3 och 15/4 1972 sändes två Djurgårdsbrunns-program. Dessa två program sändes i repris 1980 (19/4 och 17/5) tillsammans med två nyinspelade Maxim-program (12/4 och 24/5). Under 2000-talet delades alla dessa program in i kvartar och sändes flera gånger om under namnet "Rameldags".

 

Skivinspelning m m


Fem stycken LP från Knäppupp har givits ut, och de fyra första av dem ingår i BUM 3, "Sven Olsons trio, Vid pianot: P. Ramel". De två första har dessutom givits ut på CD:

 

SvenOlsonsTrioSkivorBild

 

BildCDVidPianot1Stor  BildCDVidPianot2Stor  BildCDPovelPaMirabelStor

 

Den tredje av dessa CD, "Povel på Mirabell" är en unik inspelning, endast avsedd för Povel Ramel-sällskapets medlemmar. Den kan inhandlas i Affären Ramel!


 

BildGrisalvewnYoutube

GRISÄLVEN - Markera på bild för Yotubeklipp!

 

BildMinHograHandYoutubeklipp

MIN HÖGRA HAND - Markera på bild för Youtubeklipp!

 

SvenOlsonsTrioBild

//