// Povel Ramel-sällskapet

Uti röda stugan

 

En dikt av Ewa Sophie Drömmington (alias: Povel Ramel) i diktsamlingen "Tankar och förnimningar". Den ingår i Povelboken MIN GALNA HAGE, 1957.

 

Uti röda stugan får du

mat och hem,

om du blott ger frugan tolv och

sjuttiofem.

 

Gästfri är mor Lena, fast hon

har det knalt.

Hon begär allena att få

bra betalt.

 

 

 

Mor Lena emigrerade sedermera till Amerika där hon köpte Chicago, som hon framgångsrikt drev under en lång följd av år.

 

 

Copyright: Povel Ramel-sällskapet


//