// Povel Ramel-sällskapet

Poveldiggarna, Ramelbuljong i Ängelholm, 19/11 2017

Till huvudsida Arrangemang Rapporter: HÄR!


BildRamelbuljong171119Affischbild

 

Årets sista Ramelbuljong hölls den 19 november i Ängelholm med över 60 deltagare, varav många var nya. Temat var "Povel och kärleken" i fri tolkning. Kenth Fredriksson som framförde två nummer menade att tolkningen måste vara mycket fri om man ska få "Svarta Malin" och "Curaçao" att handla om kärlek. "Svarta Malin" följdes av "Banne mej" så en viss koppling lyckades vi med.

På väg till Curaçao var, förutom Povel och Susanna, även Brita Borg och Allan Johansson, så vi räddade temat med hjälp av tipsfrågan som fick handla om honom. Här liksom vid andra tillfällen hanterades tangenterna av Lars-Åke "Sasse" von Vultée.

Nu sätter vi full fart mot 2018 och årets första Ramelbuljong är redan inbokad till den 18 mars i Lund. Årsbuljongen med årsmöte och Ramelbuljong är planerad att hållas den 22 april.

Börje Åhgren

Några bilder från Buljongen:

BildRamelbuljong171119bild1

Kenth Fredriksson tyckte att "Svarta Malin" och Curaçao knappast hörde till temat, men det gick galant i alla fall.

 

BildRamelbuljong171119bild2

En väbesökt Ramelbuljong i Ängelholm fick avsluta året.


//