// Povel Ramel-sällskapet

Naturbarnen på Voice-scen, Mosebacke, 19/2 2017                                      Till huvudsida Arrangemang Rapporter: HÄR!

BildNaturbarnenLiten

Naturbarnen (Lotta Ramel, Mikael Ramel och Backa Hans Eriksson) framträder / framträdde på Voice-scen på Mosebacke torg under två helger i februari.

Därutöver är de ute på turné när tillfälle ges. Kolla deras hemsida HÄR var de kommer att göra nedslag.

 

Nedan visas en bildsekvens (fotograf: Gunnar Kjellander) från deras framträdande på Voice-scen 19/2 2017:

 

BildNaturbarnenVoice1

BildNaturbarnenVoice2 

BildNaturbarnenVoice3

BildNaturbarnenVoice4

BildNaturbarnenVoice5

BildNaturbarnenVoice6

BildNaturbarnenVoice6

BildNaturbarnenVoice8

BildNaturbarnenVoice9

BildNaturbarnenVoice10

//