// Povel Ramel-sällskapet

Lodolakören, Göteborg, sjunger Povel Ramel, 29/5 2022

 

Till huvudsida Arrangemang Rapporter: HÄR!

 

BildLodolakören220529

 

Söndagen 29/5 var det Ramelkonsert i Göteborg, närmare bestämt med Lodolakören på en fullsatt Valands festvåning. Thomas Lagerberg, som varit ledare för kören sedan 80-talet, var primus motor för arrangemanget.

Utöver all fantastisk musik och sång berättade Thomas om Povels artistbana från 40-talet och framåt - med många anekdoter.

25 Povelnummer hanns med, och som solister fanns Pernilla Warberg och Göran Roempke samt även några från kören.

Thomas fungerade både som dirigent och virtuos pianist, och som medmusikanter hade han Per Hovensjö på gitarr och Fredrik Bergman på bas.

Det kan även nämnas att 28/8 går konserten på Dergårdsteatern i Lerum. Läs på Lodolas hemsida HÄR!

/Lennart Andreasson


Nedan följer några foton tagna av Lennart Andreasson:


BildLodolakören2205291

 Thomas Lagerberg vid pianot framför sin Lodolakör.

 

BildLodolakören2205292

 Medmusikanter var Fredrik Bergman på bas och Per Hovensjö på gitarr

 

BildLodolakören2205293

 Thomas Lagerberg i berättartagen om Povel Ramels karriär

 

BildLodolakören2205294

 De två huvudsolisterna Pernilla Warberg och Göran Roempke (därutöver figurerade några körmedlemmar som solister i vissa nummer)

 

BildLodolakönre220529Program

 Programbladet med information om de olika numren

 

 

//