// Povel Ramel-sällskapet

 

Årsmöte 2021, Povel Ramel-sällskapet - via Zoom

 

Till huvudsida Arrangemang Rapporter: HÄR!

 

För andra året i rad tvingades vi anlita videoprogrammet ZOOM för sällskapets årsmöte. Vi önskar alla att detta var sista gången, och att pandemin ger med sig tills nästa år. Vi vill träffa varann på riktigt igen!

  

Nåväl, 58 medlemmar hade anmält sig och fanns inloggade. Anders Lundqvist räknade in oss alla allteftersom vi syntes på databilden.

 

Vår ordförande Anders Eldeman öppnade därefter mötet med hjälp av sin något osynliga flugsmällare. Det befanns att han var lämplig som mötets ordförande och att Anders Lundqvist inte hade några konkurrenter när det gäller uppgiften som mötets sekreterare.

 

De vanliga formaliteterna vidtog med genomgång av verksamhetsberättelse, ekonomi (en del av överskottet går till stipendiefonden för KaRAMELodiktpriset) och revision. Sällskapet verkade vara vid god ekonomisk vigör, varför Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Ja, sällskapets revisorer hade som vanligt en extraordinär genomgång av sitt värv; de lyckades få in mängder av Povels sångtitlar i sin redogörelse.

 

Information gavs därefter från styrelsen om kommande verksamhetsår:

- SVERKER kommer ut med sina 2 nummer;

- hemsidan har ambitionen att alltid vara aktuell;

- fortsatt utgivning av CD med exklusivt Ramel-material;

- KaRAMELodiktstipendiet för år 2020 (uppskjutet från tidigare år) kommer att delas ut 13/6 i någon form någonstans (info kommer);

- statyprojektet kommer att forceras, vilket vi återkommer till;

- en båtresa planeras, och vi hoppas att den kan gå av stapeln;

- förberedelser görs med anledning av det stora jubileumsåret 2022, då 100-årsminnet av Povels födelse kommer att uppmärksammas på olika sätt. Detaljer kring detta återkommer vi till. Under punkten "Övriga ärenden" kom tips från flera mötesdeltagare inför jubileumsåret, liksom även aktiviteter för att fira pandemins slut (om den nu kommer).

 

I valen blev det omval för Anders Eldeman som ordförande (på ett år) och för de styrelseledamöter vars mandattid går ut: Rolf Bergström, Paul Lindberg, Anders Lundqvist och Lotta Ramel (på två år). Som styrelsesuppleanter valdes Anja Perup och Jim Ramel Kjellgren (på ett år). På revisorposterna blev det omval på ett år för Håkan Stenkvist och Kimo Viklund (ordinarie) och Karin Bandholtz Sjödin (suppleant). Slutligen fick den eminenta valberedningen förnyat förtroende. Den består av Sven Perup (sammankallande), Johanna Broman Åkesson och Bo Ahnegård.

 

Tilläggas kan att styrelsemedlemmarna Göran Anér, Urban Jönsson, Nalle Malmborg och Mikael Ramel sitter kvar i styrelsen till årsmötet 2022.

 

Se även sidan STYRELSE under OM SÄLLSKAPET: HÄR!

 

Nedan kan ses två ZOOM-bilder från årsmötet:

 

BildÅrsmöte2021Bild1

 

 

BildArsmote2021Bild2

 

//