// Povel Ramel-sällskapet

Årsmöte 2020, Povel Ramel-sällskapet - via Zoom

 

Till huvudsida Arrangemang Rapporter: HÄR!

 

Äntligen blev det av, sällskapets årsmöte för 2020. Flera försök har gjorts under detta märkliga år att samlas, men coronapandemin har ideligen tvingat oss att uppskjuta och uppskjuta. Till slut fick vi anlita det digitala mötesprogrammet Zoom.

  

Ett 35-tal medlemmar hade loggat in sig på Zoom och syntes högst upp på databilden. Efter att Anders Lundquist gjort en sista koll öppnade Anders Eldeman mötet. Senare fastnade han i bilden på grund av databekymmer hos honom, och sällskapets vice ordförande, Lotta Ramel, tog över som mötesordförande.

 

De vanliga formaliteterna vidtog med genomgång av verksamhetsberättelse, ekonomi (en del av överskottet går till stipendiefonden för KaRAMELodiktpriset) och revision. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Information gavs även om vad vi missat genom pandemin och planer framåt i tiden: en nygammal hemsida kommer att se dagens ljus t.ex.

 

I valen blev det omval för Anders Eldeman som ordförande (på ett år) och för de styrelseledamöter vars mandattid går ut: Mikael Ramel, Urban Jönsson, Göran Anér och Nalle Malmborg (på två år). Som styrelsesuppleanter valdes Anja Perup och Jim Ramel Kjellgren (på ett år). Samtidigt bestämdes att Elisabeth Matsgård skulle kallas som adjungerad i styrelsen. På revisorposterna blev det omval på ett år för Håkan Stenkvist och Kimo Viklund (ordinarie) och Karin Bandholtz Sjödin (suppleant). 

 

Tilläggas kan att styrelsemedlemmarna Rolf Bergström, Paul Lindberg, Anders Lundquist och Lotta Ramel sitter kvar i styrelsen till årsmötet 2021. 

 

Nedan kan ses några bilder från årsmötet, kopierade från Lennart Andreassons dator. Så såg det ut när vi satt var och en på sitt datahåll:

 

BildArsmote2020Bild1

Sekreterare Anders Lundquist blickar över vilka som finns med i Zoom. 

 

BildArsmote2020Bild2

Ordförande Anders Eldeman sitter beredd att öppna detta digitala årsmöte.

  

BildArsmote2020Bild3

Urban Jönsson, som var delaktig i det tekniska, sitter parkerad vid sin dator.

  

BildArsmote2020Bild4

Kassör Paul Lindberg redogör för sällskapets ekonomi. 

  

BildArsmote2020Bild5

Revisor Håkan Stenkvist hade inget att anmärka på.

  

BildArsmote2020Bild6

Även revisor Kimo Viklund tyckte att styrelsen hade skött sig.

  

BildArsmote2020Bild9

Plötsligt fastnade ordförande Eldeman i bilden, och vice ordf. Lotta Ramel fick ta över resten av mötet. 

 

BildArsmote2020Bild8

Valberedningens sammankallande Sven Perup redogör för namnförslagen till styrelsen m.m. I bakgrunden: Anja Perup. 

 

BildArsmote2020Bild9

Valberedningens Bo Ahnegård fyllde i med synpunkter vid val av suppleant. 

 

BildArsmote2020Bild10

Stig och Marita Östblom i Gävle var oroliga för tidningen Sverker, kommer den före jul? Ja, det gör den! 

 

BildArsmote2020Bild11

Sekreterare Anders Lundquist har inte så mycket mer att tillägga.

 

BildArsmote2020Bild12

Vikarierande mötesordförande Lotta Ramel avslutar detta digitala årsmöte.

  

//