// Povel Ramel-sällskapet

Poveldiggarna, Årsbuljong i Höganäs, 28/4 2019

 

Till huvudsida Arrangemang Rapporter: HÄR!

 

BildPoveldiggarna181125    

BildPoveldiggarnaRamelbuljong181125

 

Poveldiggarnas hemsida: HÄR!

 

 

Föreningen Poveldiggarna, "systerförening" till Povel Ramel-sällskapet, avverkade sin årsbuljong 28/4 2019 på den vackra Hamnkrogen i Höganäs.

 

Vi inledde med att mätta magarna med krogens välsmakande soppa. Därefter inmundigades kaffe innan ett snabbt och effektivt årsmöte gick av stapeln.

 

På detta valdes Mikael Svensson in i styrelsen, en ytterst kunnig och underhållande person. Och "Vårt hembiträde Anna", nej det är fel att kalla Anna von Hofsten för hembiträde, men en kär gammal skatt är hon i alla fall. Hon valde att avgå ur styrelsen med ålderns rätt, som hon sade. Det är svårt att säga emot en dam på 101 år. Även Lars Söderling lämnade styrelsen.

 

Efter det att alla formella detaljer var uppklarade startade den roliga delen, d.v.s. en traditionell medlemsbuljong: Temat för dagen: Povel och Poppe!

Gunilla Poppe var inbjuden. Hon är änka efter Nils Poppe, och hon berättade om denne underhållningsgigant och hans liv. Sonen Thomas Poppe underhöll plubliken. Så vitt vi kunde få fram stod aldrig Povel och Nils Poppe på scenen tillsammans, och de möttes inte heller på filmduken, men det finns ett par beröringspunkter. En är att Nils Poppe hyrde Idéonteatern och satte upp en föreställning som hette "Spetsbyxor". Annalisa Ericson, Poppes parhäst, förekommer i filmen "I Rök och dans", där hon framför "Turion, turion".

 

Naturligtvis hann vi även med att sjunga ett antal mångsånger innan vi stängde butiken denna gång.

 

Börje Åhgren, ordförande i Poveldiggarna

 

Nedan ses revyprogrammet "Spetsbyxor" samt tre foton från buljongen - fotograf: Helena Fernholm.

 

Spetsbyxorprogram

"Spetsbyxor", revyprogrammet. 

 

BildPoveldiggarnaArsbuljong1904281

Anna von Hofsten avgick ur styrelsen med ålderns rätt, 101 år gammal. 

 

BildPoveldiggarnaArsbuljong1904282

Poveldiggarna samlade på Höganäs hamnkrog. 

 

BildPoveldiggarnaArsbuljong1904283

Sonen Thomas och hustrun Gunilla berättade om Nils Poppe. 

 


//