// Povel Ramel-sällskapet

Povel Ramel knäppte upp, 1959, och berättade om MINA FÖRSTA 37 ÅR.

 

Artikelserie i sex avsnitt i tidningen ALLERS, 29/3 - 3/5 1959.

 

BildAllersArtiklarWebb

 

1959 var det dags för Povel Ramel att berätta sina minnen. Det skedde i veckotidningen ALLERS i sex artiklar detta år, 29/3, 5/4, 12/4, 19/4, 26/4 och 3/5 - alltifrån födsel till musikalen Funny Boy. Povel berättade och journalisten Bo Hansson skrev ned. Artiklarna är intressanta och kan betraktas som komplement till de minnesböcker Povel skrev senare i livet, "Följ mej bakåt vägen" och "Som om inget hade hänt". Säkert hade han dessa artiklar framför sig när minnesböckerna skrevs.

 

De sex artiklarna från ALLERS kan du läsa nedan (Markera på titlarna):

 

Del 1, Jag låter mig födas.

Del 2, Jag slår tre slag i takten och träffar Martin Ljung.

Del 3, Jag möter svajmasternas konung.

Del 4, Ridån i vädret för Knäppupp.

Del 5, Från Afrikas djungler till Sorglösa brunn.

Del 6, Jorden runt med Martin och sen hem igen.

 

 

 

//