2000 Robyn

 

Robyn

 

Motivering

 

”För att hon genom sitt skapande och framförande av närmast elektriskt laddade låtar, i förening med klokskap och tuff karisma, har satt spännande spår i musikmyllan – ”En den unga popens fixstjärna; rytmiskt svävande över mörka vatten.”

 

« Tillbaka till Karamelodiktstipendiater