Hugnesamt, mäkta hugnesamt

 

Åter huvudsida Sångtexter: HÄR!

 

Text och musik: Povel Ramel, 1951. Visan fanns med i de Ramelbuljonger som spelades i Stockholm, Göteborg, Malmö med flera ställen, 1951-52. Den sjöngs in på skiva av Povel 1952 (anonym medverkan av Martin Ljung).

 

 

Nästan varje gång jag hittills mött en ny publik,

tror jag min jargong har varit alla andra lik;

detta ”goderattande” hit och dit, jag nu har bytt

emot ett annat uttryckssätt så fräscht och nytt.

 

Jag säger: hugnesamt, mäkta hugnesamt,

detta adjektiv lämpar sig jämnt.

Bort med ”hej”

och ”nej, jag älskar dig”,

”vi ses-snack” duger ej.

Att bryta språket i minut är fägnefullt,

skapligt fägnefullt,

den är ju så himla stel.

Låt oss nu med lite sång och spel

ge er ett nytt begrepp – Jepp!

 

Hugnesamt, mäkta hugnesamt,

ta det ner och vårda det väl.

Alla barn:

Hugnesamt, mäkta hugnesamt,

ta det ner och vårda det väl.

 

Musik, pianospel: Jag har bara två händer!

 

Ja, nu kan var och en betrakta detta ord som sitt.

Jag försäkrar, det kan användas väl, tätt som titt.

Till exempel, när ni vunnit vinsten på nitarna i Barnens dag,

kom inte med nå’t så banalt som hip hurra!

 

Nej, säger hugnesamt, mäkta hugnesamt,

detta adjektiv lämpar sig jämnt.

Fröken där,

om ni har fått besvär

med nå’n som e’ för kär

Säg inte ja och nej, säg bara fägnefullt,

fasligt fägnefullt,

ty då gör ni ett lämpligt val.

Trots att vår vokabulär är skral

kan du med fantasi – bli:

 

Hugnesam, mäkta hugnesam,

vårt beklagliga, dagliga tal

Alla barn:

Hugnesamt, mäkta hugnesamt,

vårt beklagliga, dagliga tal.

Alla, alla barn:

Hugnesamt, mäkta hugnesamt,

vårt beklagliga, dagliga tal.

Alla, alla, alla, alla barn:

Hugnesamt, mäkta hugnesamt,

vårt beklagliga, dagliga tal.

Just precis det:

Hugnesamt, mäkta hugnesamt,

vårt beklagliga, dagliga tal.

Jodå, minsann:

Hugnesamt, mäkta hugnesamt,

vårt beklagliga, dagliga tal.

Tonar ut!

 

Copyright: Povel Ramel-sällskapet