FFFF-signatur

 

Åter huvudsida Sångtexter: HÄR!

 

 

Text och musik: Povel Ramel, 1946. Så här löd texten till signaturen till radions "Föreningen För Flugighetens Främjande", i de program som sändes 8 gånger, 1946-1951.

 

 

 

Påsignatur

 

Ett F ingen skada gör,
och även två F går Ni lugnt förbi.
Vid tre F, så se Er för,
och är det fyra bör Ni vettskrämd bli!

Vet Ni vad F. F. F. F. innebär?
Jo, Föreningen För Flugighetens Främjande är här!
Väl mött till en tokig träff
hos en förening som har fyra stora F:
F. F. F. F.!

Avsignatur

Ett F ingen skada gör,
och även två F går Ni lugnt förbi.
Vid tre F, så se Er för,
och är det fyra bör Ni vettskrämd bli!

Vet Ni vad F. F. F. F. innebär?
Jo, Föreningen För Flugighetens Främjande är här!
So long nu till nästa träff
hos en förening som har fyra stora F:
F. F. F. F.!

 

Copyright: Povel Ramel-sällskapet