Poveldiggarna: Årsbuljong den 28 april 2019

 

BildPoveldiggarna181125     BildPoveldiggarnaRamelbuljong181125 

Föreningen Poveldiggarna (medlem i Povel Ramel-sällskapet) har sin Årsbuljong på Hamnkrogen i Höganäs den 28 april 2019 kl 15-18. Så här skriver styrelsen via sin ordförande Börje Åhgren:  

 

"Det gamla gänget" ska återigen samlas för årsbuljong med årsmöte och medlemsbuljong. Även i år ska vi vara på den vackra Hamnkrogen i Höganäs.

 

Vi inleder med att mätta våra magar med krogens välsmakande soppa. När vi även har inmundigat vårt kaffe så kör vi ett snabbt och effektivt årsmöte. Sedan är det dags för en medlemsbuljong á la Povel och Poppe.

 

Gunilla och Thomas Poppe kommer att berätta om Nils Poppe och underhålla oss. Bland annat kommer vi att beröra hur de två nöjesgiganterna - Povel och Poppe - snuddade vid varandra i Spetsbyxor. Vi ska också försöka hinna med några mångsånger innan vi stänger butiken för dagen.

 

Den vackert belägna Hamnkrogen i Höganäs har adress Småbåtshamnen 26, Höganäs, tel 042-34 34 34. Tag Regionbuss 220 från Helsingborg till Stashuset, Höganäs, därefter 10 min promenad. På www.hoganashamnkrog.se hittar du karta och annan information.

 

Paketpriset för alltsammans är 200:- för medlemmar och 240:- för övriga (för medlem i Povel Ramel-sällskapet gäller samma pris). Det går bra att bli medlem i Poveldiggarna direkt i dörren och då är totalsumman också 200:- för enskild medlem eller 300:- för familjemedlemskap.

 

Vi räknar med fullt hus så anmäl sig i tid till Bibban Svensson 0706-49 26 21, alternativt maila till info@poveldiggarna.se. Sista anmälningsdag är onsdag den 24 april.

 

Du är härmed kallad till årsmöte med Poveldiggarna. Om du påstår något annat så tar vi fram "vårt ärtrör och närmaste polis".

 

Många underbart Povliga hälsningar

 

Styrelsen genom Börje Åhgren, ordförande