Knäppupp Skivutgivning

 

BildKnappuppKNEP2  BildLPKLP1Knappupp

 

Bilder och detaljerade uppgifter finns för Ramel- och Revyrelaterade skivor. I övrigt hänvisas till den fullständiga Diskografin från Skivbolaget Knäppupp: LÄNKA HÄR! 

 

78-varvare: KP 

Singel: 4501-4549

Singel: 4550-4599

Singel: 4600-4616

Singel: 7000-7004

EP: KNEP 001-049

EP: KNEP 050-099

EP: KNEP 100-149

EP: KNEP 150-170

EP: KNEP, 1000-1011

LP: KLP, KLPD och KNLP

LP: SPO

BUM

BULP (enskilda skivor BUM)